O násOdborné informácieDatabáza členovKontakty

Kontaktné údaje

Adresa:   Slovenská komora audítorov
Záhradnícka 62
P.O.BOX 49
820 05 Bratislava 25
Sekretariát:   +421-2-502 063 02
Komplexná starostlivosť o AŠA a školiteľov:   +421-2-502 063 02

Agenda KZKA, DR, DK, PS

Evidencia členov a poistenia:

  +421-2-502 063 03
Komunikácia s UDVA a agenda PS:   +421-2-502 063 06
Ekonomické oddelenie:   +421-2-502 063 14
     
Fax:   +421-2-502 063 12
Email:   sekretariat@skau.sk

ÚS Bratislava   Záhradnícka 62, 820 05 Bratislava 25
Telefón:   +421-2-502 063 07
Email:   usba@skau.sk
Predseda:   Ing. Mária Horváthová
Manažér vzdelávania, agenda ÚS BA a členských príspevkov - AS a ŠA:   Ing. Silvia Slamková
    +421-903-420 667
     
 
ÚS Trnava   P.O.Box 203, 917 01 Trnava 1
Telefón:   +421-903-784 747
Email:   ivabasovska@gmail.com
Predseda:   Ing. Magdaléna Koštialová
Administratíva:   Iveta Bašovská - organizátor vzdelávania pre vedenie agendy ÚS TT
     
ÚS Banská Bystrica   Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Telefón:   +421-903-586 400
Email:   usbb@skau.sk
Predseda:   Ing. Janka Gregorová
Administratíva:   Mgr. Lenka Jančovičová - organizátor vzdelávania a vedenie agendy ÚS BB
     
ÚS Košice   ul. Szakkayho 1 (III posch.), 040 01 Košice
Telefón / Fax:   +421-55-623 11 48
Email:   skauke@mail.t-com.sk
Predseda:   Ing. Štefan Fabian, PhD.
Odborný referent pre agendu vzdelávania a vedenie agendy ÚS KE:   Alena Plažáková
    +421-911-245 892
Hlavná stránka Rss