O násOdborné informácieDatabáza členovKontakty

Hľadaj

Aktuality

Vláda odklepla protischránkový zákon
23.08.2016
Vstupný test 2016 - Dokumenty
30.06.2016
SKIIA - 10. konferencia o aktualitách v oblasti auditu, kontroly a finančného riadenia
29.04.2016
Z dôvodu havárie vodovodného potrubia v sídle SKAU je odstavená elektrická energia. Z tohto dôvodu nefungujú telefóny a nemáme prístup k elektronickej pošte a faxu až do odvolania.
22.04.2016
Europoslanci odporučili Balka za člena Európskeho dvora audítorov
21.04.2016
Tlačová správa FEE – Plán EÚ na zjednodušenie pravidiel pre DPH a boj proti podvodom v EÚ
12.04.2016
Oznámenie o začatí pripomienkového konania materiálu MFSR
03.03.2016
Oznámenie o začatí pripomienkového konania
26.02.2016
Zákon 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
12.01.2016
Zákon o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, účinný od 1.1.2016 do 16.6.2016
07.01.2016
PRÍRUČKA MEDZINÁRODNÝCH USMERNENÍ NA KONTROLU KVALITY, AUDIT, PREVERENIE, INÉ UISŤOVACIE A SÚVISIACE SLUŽBY, vydanie IFAC október 2014, tri zväzky
22.10.2015
Corporate Governance Forum 2015
21.10.2015
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní
16.07.2015
Vstupný test uchádzačov o zápis do zoznamu asistentov audítora
10.07.2015
Publikácia FEE poskytuje jedinečný prehľad národného verejného dohľadu v 22 Európskych krajinách
26.06.2015
Novelizovaný Etický kódex audítora SKAU 2014 - účinnosť od 01.01.2015
12.01.2015
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
07.01.2015
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z ..... 2014, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií SR z 15. februára 2006 č. MF/011053/2006-72 ...
17.12.2014
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky návrh opatrenia MF SR č. MF/21231/2014-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31 ...
07.11.2014
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/23635/2014-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92 ...
07.11.2014
 1  |  2  |  3 
Hlavná stránka Rss