O násOdborné informácieDatabáza členovKontakty

Hľadaj

Aktuality

Príbeh našej profesie
03.11.2017
Oznam - Iné činnosti audítora v predpisoch do augusta 2017
02.11.2017
MPK-LP-2017-620 Novela zákona o verejnom obstaravaní
18.08.2017
Vstupný test 2017 pre AŠA
29.06.2017
Vláda odklepla protischránkový zákon
23.08.2016
Vstupný test 2016 - Dokumenty
30.06.2016
SKIIA - 10. konferencia o aktualitách v oblasti auditu, kontroly a finančného riadenia
29.04.2016
Z dôvodu havárie vodovodného potrubia v sídle SKAU je odstavená elektrická energia. Z tohto dôvodu nefungujú telefóny a nemáme prístup k elektronickej pošte a faxu až do odvolania.
22.04.2016
Europoslanci odporučili Balka za člena Európskeho dvora audítorov
21.04.2016
Tlačová správa FEE – Plán EÚ na zjednodušenie pravidiel pre DPH a boj proti podvodom v EÚ
12.04.2016
Oznámenie o začatí pripomienkového konania materiálu MFSR
03.03.2016
Oznámenie o začatí pripomienkového konania
26.02.2016
Zákon 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
12.01.2016
Zákon o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, účinný od 1.1.2016 do 16.6.2016
07.01.2016
PRÍRUČKA MEDZINÁRODNÝCH USMERNENÍ NA KONTROLU KVALITY, AUDIT, PREVERENIE, INÉ UISŤOVACIE A SÚVISIACE SLUŽBY, vydanie IFAC október 2014, tri zväzky
22.10.2015
Corporate Governance Forum 2015
21.10.2015
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní
16.07.2015
Vstupný test uchádzačov o zápis do zoznamu asistentov audítora
10.07.2015
Publikácia FEE poskytuje jedinečný prehľad národného verejného dohľadu v 22 Európskych krajinách
26.06.2015
Novelizovaný Etický kódex audítora SKAU 2014 - účinnosť od 01.01.2015
12.01.2015
 1  |  2  |  3 
Hlavná stránka Rss